II. Izmjena i dopuna Plana nabave za 2017. godinu

 

Blato, 8. rujna 2017. god.

Na osnovi članka 28. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) direktor EKO-a d.o.o. donosi

  1. IZMJENU I DOPUNU PLANA NABAVE ZA 2017. GODINU

I.

Plan nabave za 2017. godinu mijenja se na način da se iza rednog broja 13., dodaje novi redni broj 14. s pripadajućim tekstom.

Redni broj

Predmet nabave

Konto

Procjena vrijednosti      nabave

Vrsta postupka javne nabave

Ugovor ili okvirni   sporazum

Planirani početak   postupka

Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma

1.

Uredski materijal

7.000,00

Jednostavna

Siječanj

2017.

2.

Nabavka rabljene auto košare za održavanje javne rasvjete i drvoreda lipa

130.000,00

Jednostavna

Ugovor

Travanj

2017.

3.

Gorivo

150.000,00

Jednostavna

Siječanj

2017.

4.

Električna energija i elektro materijal

25.000,00

Jednostavna

Ugovor

Siječanj

2017.

5.

Tehnički pregled vozila

25.000,00

Jednostavna

Ugovor

Siječanj

2017.

6.

Hortikultura

40.000,00

Jednostavna

Siječanj

2017.

7.

Usluge telefona , pošte i banke  

35.000,00

Jednostavna

Ugovor

Siječanj

2017.

8.

Stroj za usitnjavanje biljnih ostataka

40.000,00

Jednostavna

Ožujak

2017.

9.

Održavanje vozila

10.000,00

Jednostavna

Siječanj

2017.

10.

Osiguranja vozila

20.000,00

Jednostavna

Travanj

2017.

11.

Blagdanska dekoracija

15.000,00

Jednostavna

Listopad

2017.

12.

Utrošak vode

25.000,00

Jednostavna

Siječanj

2017.

13.

Sanacija odlagališta Sitnica

23.500.000,00

Međunarodna

 

Lipanj

2018.

14.

Voditelj projekta za „Sanaciju deponija Sitnica”

 

199.000,00

Jednostavna

Rujan

2018.

Direktor:

Marino Sardelić, dr.vet.med.