(Eko Blato)

Odluka o početku postupka bagatelne nabave

Temeljem Plana  Nabave za 2016. godinu, tvrtka EKO d.o.o. donosi  


ODLUKU

o početku postupka javne nabave bagatelne vrijednosti:  Nabava rabljenog komunalnog vozila sa dizalicom i košarom za radnike.

 
Članak 1.

Utvrđuje se postupak javne nabave bagatelne vrijednosti: Nabava rabljenog komunalnog vozila sa dizalicom i košarom za radnike.
 

Članak 2.

Javni naručitelj je tvrtka EKO d.o.o., Ul. 32/7, Blato.


Članak 3.

Procijenjena vrijednost ove nabave  je 130.000,00 kn bez PDV-a.


Članak 4.

Ova investicija financirati će se sredstvima EKO-a d.o.o.


Članak 5.

Poziv na dostavu ponude uputit će se slijedećim tvrtkama:

1.    AUDAX d.o.o., B. Jelačića 25 B , 21204 Dugopolje  
2.    GRADATIN d.o.o., Livadarski put 19,10360 Sesvete
             3.    GRADEKO d.o.o., Prilaz Baruna Filipovića 15 a,10000 Zagreb


Članak 6.

 Odabrani postupak javne nabave obavlja se temeljem „Pravilnika o provedbi postupaka javne nabave bagatelne  vrijednosti“, te temeljem članka 18. st. 3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 90/11, 83/11 i 143/13).


Članak 7.

Ovlašteni predstavnici javnog naručitelja su:

1.    Dorotea Žanetić, dipl.ing.građ., Općina Blato
2.    Emil Milat, poslovođa EKO d.o.o.
3.    Nenad Lipovac, poslovođa  EKO d.o.o.


Članak 8.

Odgovorna osoba javnog naručitelja je Marino Sardelić, dr.med.vet., direktor tvrtke EKO d.o.o. iz Blata.


Članak 9.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.


Broj: 11/16-05

Blato, 02. veljače 2016. god.


Direktor:
Marino Sardelić dr.med.vet.