(Eko Blato)

Plan nabave za 2016. godinu

Blato, 29. prosinca 2015. god

Na osnovi članka 20. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/2011) direktor EKO-a d.o.o. donosi

PLAN NABAVE ZA 2016. GODINU

I.

Javni naručitelj EKO d.o.o. donosi Plan nabave za proračunsku 2016. god.(u daljnjem tekstu : Plan nabave ) koji sadrži podatke o evidencijskom broju nabave, predmetu nabave, kontu, procjenjenu vrijednost nabave, vrsti postupka javne nabave, ugovoru ili okvirnom sporazumu, planiranom početku postupka i planiranom trajanju ugovora ili okvirnog sporazuma.

II.

 Za nabavu čija je procjenjena vrijednost veća od 20.000,00 kn, a manja od 70.000,00 kn u Plan nabave unose se samo podaci o predmetu nabave i procijenjenoj vrijednosti nabave.

Plan nabave odnosi se na nabavu radova, usluge i robe iznad 70.000,00 kuna i nabavu radova, usluga i robe od 20.000,00 do 70.000,00 kn kako slijedi:

Redni broj Predmet nabave Konto

Procjena vrijednosti      nabave

Vrsta postupka javne nabave

Ugovor ili okvirni   sporazum

Planirani početak   postupka

Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma
1.

Uredski materijal

  7.000,00 Bagatelna   Siječanj 2016.
2. Nabavka rabljene auto košare za održavanje javne rasvjete i drvoreda lipa   130.000,00 Bagatelna Ugovor Travanj 2016.
3. Gorivo   150.000,00 Bagatelna   Siječanj 2016.
4. Električna energija i elektro materijal   25.000,00 Bagatelna Ugovor Siječanj 2016.
5. Tehnički pregled vozila   25.000,00 Bagatelna Ugovor Siječanj 2016.
6. Hortikultura   40.000,00 Bagatelna   Siječanj 2016.
7. Usluge telefona , pošte i banke     35.000,00 Bagatelna Ugovor Siječanj 2016.
8. Pomoćni materijal   10.000,00 Bagatelna   Siječanj 2016.
9. Održavanje vozila   10.000,00 Bagatelna   Siječanj 2016
10. Osiguranja vozila   20.000,00 Bagatelna   Travanj 2016.
11. Blagdanska dekoracija   15.000,00 Bagatelna   Listopad 2016.
12 Utrošak vode   25.000,00 Bagatelna   Siječanj 2016.

Direktor:

Marino Sardelić, dr.vet.med.